webcam
webkamera

Procházky Prahou


Jsem velmi ráda, že jste se rozhodli navštívit mé stránky a bude pro mne velkým potěšením Vám nabídnout své průvodcovské služby, které představují alternativu k masové turistice. Jako průvodkyně v Praze a České republice pracuji už od doby studií geografie na přírodovědecké fakultě. Už tehdy jsem však měla podstatnou výhodu díky rodinné tradici, neboť můj otec, pan Josef Škrábek, se touto činností zabýval.

Výhod z přímého kontaktu s průvodcem a prohlídek připravených pro klienty na míru, je mnoho. Mezi nejdůležitější patří využití praktických zkušeností daných každodenní prací v terénu. Jako průvodce pracuji od roku 1992. Jsem členem Asociace průvodců ČR. Vlastním licenci Pražské informační služby, Pražského Hradu, Židovského muzea a Lobkovické galerie. Své služby poskytuji v jazyce českém, německém a anglickém.

  • Průvodce je vždy připraven flexibilně splnit veškerá přání svých klientů.
  • Prohlídka začne na místě, které si vyberete Vy a v čase, který Vám bude vyhovovat.
  • Navštívíte místa a objekty, které většinou nejsou na programu každodenně se opakujících prohlídek.
Takže neváhejte prostudovat mou nabídku a kontaktovat mne ……
Vaše průvodkyně Helena Chmelířová
© Iron_Storm & Tokarew